Πρόσφατα Νέα

Πέμπτη, 21 Απριλίου 2011

Προσλήψεις στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

Ως τις 27 Απριλίου η υποβολή των αιτήσεων

Την πρόσληψη 40 εποχικών υπαλλήλων δημοσιοποίησε το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 7μηνη σύμβαση εργασίας που θα ολοκληρωθεί στις 30 Νοεμβρίου. ητούνται 38 ημερήσιοι φύλακες και 2 καθαρίστριες. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών ολοκληρώνεται στις 27 Απριλίου.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις 38 θέσεις πρέπει να διαθέτουν δίπλωμα ειδικότητας Φύλακα Μουσείων και αρχαιολογικών Χώρων ή αντίστοιχο πτυχίο ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄, Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή ΤΕΛ. Επιπλέον, πρέπει να έχουν καλή γνώση Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής γλώσσας.

Η τελική επιλογή των νέων υπαλλήλων θα γίνει με βάση το κριτήριο της εντοπιότητας. Θα προσμετρηθούν, επίσης, ο χρόνος ανεργίας, ο αριθμός των ανηλίκων τέκνων, ο βαθμός του βασικού τίτλου σπουδών, η εμπειρία και τα μόρια που προκύπτουν από δυο ιδιότητες: πολυτεκνική και τέκνου μονογονεικής οικογένειας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου