Πρόσφατα Νέα

Τετάρτη, 27 Απριλίου 2011

Σε αυξήσεις επιτοκίων προχωρούν οι τράπεζες

Σε αυξήσεις επιτοκίων χορηγήσεων και καταθέσεων προχωρούν οι εμπορικές τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην χώρα μας, μετά την πρόσφατη απόφαση της ΕΚΤ να αυξήσει το βασικό της επιτόκιο κατά 0,25%

Ειδικότερα μέχρι σήμερα αυξήσεις επιτοκίων έχουν ανακοινώσει:... Eurobank: Στις καταθέσεις, τα επιτόκια των λογαριασμών καταθέσεων, η απόδοση των οποίων συνδέεται με το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αυξάνονται αυτόματα και ισόποσα κατά 0,25 της μονάδος. Τα επιτόκια καταθέσεων του Λογαριασμού Όψεως Επαγγελματιών (Φυσικών Προσώπων) αυξάνονται έως και 0,25 της μονάδος.

Στις χορηγήσεις, τα βασικά επιτόκια χορηγήσεων μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών και το βασικό επιτόκιο κεφαλαίου κίνησης επιχειρηματικής πίστης αυξάνονται κατά 0,25 της μονάδος. Τα βασικά επιτόκια των πιστωτικών καρτών και των καταναλωτικών δανείων αυξάνονται κατά 0,25 της μονάδος. Το βασικό στεγαστικό επιτόκιο της Τράπεζας προσαρμόζεται αντίστοιχα κατά 0,25 της μονάδος.

Τα νέα επιτόκια θα ισχύσουν από Παρασκευή 29 Απριλίου 2011.

Τράπεζα Πειραιώς: Από 29 Απριλίου αυξάνονται τα επιτόκια καταθέσεων έως και 0,35%. Συγκεκριμένα, αυξάνεται το επιτόκιο του Τρεχούμενου Λογαριασμού Cash Manager, του Τρεχούμενου Λογαριασμού Winbank Direct, του Ταμιευτηρίου Πολυτέκνων σε όλες τις κλίμακες καθώς και του Εμπορικού Λογαριασμού, του Πολυμορφικού Λογαριασμού και του Λογαριασμού Αγροτικής Ενίσχυσης σε ορισμένες κλίμακες. Επίσης, αναπροσαρμόζονται τα επιτόκια επιχειρηματικών χορηγήσεων και συγκεκριμένα το βασικό επιτόκιο χορηγήσεων στο 8,90%, το προνομιακό επιτόκιο χορηγήσεων στο 8,50% καθώς και το βασικό επιτόκιο μεσομακροπρόθεσμων χορηγήσεων (ΒΕΜΧ) στο 9,20%

Τέλος, από 3 Ιουνίου 2011 αυξάνονται τα βασικά επιτόκια καταναλωτικής και στεγαστικής πίστης κατά 0,25 μονάδες.
Marfin Egnatia Bank: Στις καταθέσεις ανακοίνωσε αύξηση επιτοκίων κατά 0,25% σε όλα τα προϊόντα καταθέσεων που έχουν ως επιτόκιο αναφοράς το βασικό επιτόκιο αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ. Συγκεκριμένα, κατά 0,25% αυξάνεται το επιτόκιο στους λογαριασμούς καταθέσεων:

- Marfin Επαγγελματικός Λογαριασμός, Marfin Welcome, Marfin Best Spread, Marfin Best Account,

MIG Partners Account και Λογαριασμός Μισθοδοσίας Όψεως Salary Plus, για όλα τα ποσά

- Λογαριασμοί Μισθοδοσίας Salary Plus, MIG Salary και Μισθοδοσία & Υγεία, για τα ποσά πάνω από 1.000 ευρώ

- Λογαριασμός Μισθοδοσίας Marfin Public, για τα ποσά πάνω από 5.000 ευρώ

- Λογαριασμός Αποταμίευσης Marfin Kid+, για τα ποσά πάνω από 10.000 ευρώ

Επίσης, αυξάνεται το επιτόκιο στο λογαριασμό Marfin Ταμιευτήριο & Υγεία κατά 0,10% για τα ποσά πάνω από 1.000 ευρώ.

Στα στεγαστικά δάνεια αυξάνονται κατά 0,25%, τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων με επιτόκιο αναφοράς το βασικό επιτόκιο αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ.

Στα επιχειρηματικά δάνεια αναπροσαρμόζονται τα εξής βασικά επιτόκια χορηγήσεων επιχειρήσεων:

- ΕΧΜΕ (Επιτόκιο Χορηγήσεων Μικρών Επιχειρήσεων): σε 6,25%

- ΒΕΕΣ (Βασικό Επιτόκιο Επαγγελματικής Στέγης): σε 4,50%

- ΕΧΕ (Επιτόκιο Χορηγήσεων Επιχειρήσεων): σε 9,85%

- ΠΕΧΕ (Προνομιακό Επιτόκιο Χορηγήσεων Επιχειρήσεων): σε 6,25%

Στα καταναλωτικά δάνεια αυξάνονται από 0,25% έως 0,50%, τα επιτόκια των καταναλωτικών και προσωπικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο που έχουν ως επιτόκιο αναφοράς το βασικό επιτόκιο αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ

Millennium bank: Ανακοίνωσε αύξηση επιτοκίων στους καταθετικούς λογαριασμούς «Αποταμιευτικός Ευρωπαϊκός», «Συνεργάτης» και «Λογαριασμός καταθέσεων υπό προειδοποίηση 35 ημερών». Επίσης, αύξηση επιτοκίων στα στεγαστικά δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου, άμεσα συνδεδεμένου με το επιτόκιο της ΕΚΤ.

Αναλυτικότερα, αυξάνονται κατά 0,50 ποσοστιαίες μονάδες τα κυμαινόμενα επιτόκια των στεγαστικών δανείων «βασικό στεγαστικό κυμαινόμενο επιτόκιο», «βασικό στεγαστικό κυμαινόμενο plus», «βασικό επιδοτούμενο κυμαινόμενο plus», «κυμαινόμενο επιδοτούμενο δημοσίου». Επίσης των προσωπικών – καταναλωτικών δανείων και των ανακυκλούμενων πιστώσεων ιδιωτών, των αγορών, ανάληψης μετρητών και μεταφοράς υπολοίπου πιστωτικών καρτών καθώς και το βασικό επιτόκιο χρηματοδοτήσεων προς επιχειρήσεις.

Ελληνική Τράπεζα: Η Ελληνική Τράπεζα ανακοίνωσε την αύξηση των ακόλουθων επιτοκίων χορηγήσεων και δανείων, ως εξής: βασικό επιτόκιο αλληλόχρεων λογαριασμών από 8,50% σε 9%, προνομιακό επιτόκιο αλληλόχρεων λογαριασμών από 6,65% σε 7%, βασικό επιτόκιο επιχειρηματικών δανείων τακτής λήξης από 8,50% σε 9% και προνομιακό επιτόκιο επιχειρηματικών δανείων τακτής λήξης από 6,50% σε 6,90%

FBBank: Μετά την πρόσφατη αύξηση του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) κατά 0,25%, αναπροσαρμόζει αντίστοιχα τα επιτόκια των χορηγήσεων και καταθέσεων που είναι συνδεδεμένα με το βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ. Συνεπώς, τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου που είναι συμβατικά συνδεδεμένα με το βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ αυξάνονται κατά 0,25%.

Αντίστοιχα, το επιτόκιο του καταθετικού λογαριασμού “Europremium” αναπροσαρμόζεται σε 1,25% (ΕΚΤ), το επιτόκιο του καταθετικού λογαριασμού “Μισθοδοσίας Value”, για ποσά μεγαλύτερα των €5.000, διαμορφώνεται σε 1,50% (ΕΚΤ + περιθώριο 0,25%) και το επιτόκιο των Λογαριασμών Υπό Προειδοποίηση Notice 7 & Notice 30 ημερών, για ποσά μικρότερα των €3.000, διαμορφώνεται σε 1,50% (ΕΚΤ + περιθώριο 0,25%).

ΠΗΓΗ: nooz.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου